O Firmie

instalacjeFirma „Grins” Gruca i S’ka została założona w 1998r. Głównym zakresem działalności firmy  jest projektowanie instalacji i sieci sanitarnych,  grzewczych, gazowych, instalacji  wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Od 2009 roku do swojej oferty wprowadziliśmy sporządzanie charakterystyk  świadectw energetycznych budynków. W rozwiązaniach projektowych opieramy się na produktach uznanych firm działających w branży związanej z techniką grzewczą i sanitarną.

Wykonujemy kompletne dokumentacje projektowo-kosztorysowe wraz ze wszystkimi opracowaniami oraz uzgodnieniami i decyzjami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę. Posiadane uprawnienia budowlane wykonawcze i projektowe pozwalają na kierowanie robotami oraz prowadzenie nadzorów nad realizacją inwestycji.

Zdobyte wieloletnie doświadczenie projektowe pozwala nam w sposób fachowy i rzetelny spełnić Państwa oczekiwania. Gwarantujemy, że wykonywane dokumentacje są zgodne z najnowszą wiedzą techniczną, obowiązującymi normami i przepisami.

Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, firmy wykonawcze, administracje i zarządców nieruchomości oraz pracownie architektoniczne.